Ultima Ora

11:08 Cum arată DECLARAŢIILE privind restricţiile de circulaţie

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a emis, sâmbătă seara, ordonanța militară numărul 2, care prevede o serie de restricții de circulație pentru persoane.

Cetățenii care circulă, între orele 22:00 și 6:00, au obligaţia de a prezenta autorităților, în caz de solicitare, o declarație pe proprie răspundere sau o adeverință de la angajator, care să justifice deplasarea.

Declarația pe proprie răspundere:

DECLARAŢIE
Subsemnata/Subsemnatul……………………………………………………………………..
Născută/născut la data de……………………………………………………………………………
Având domiciliul:……………………………………………………………………………………
Certific faptul că deplasarea mea este legată de următorul motiv (se bifează caseta):
– deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea unei adeverințe permanente de la angajator) sau deplasare în interes profesional care nu poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator)
– consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;
– deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de domiciliu;
– deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau pentru însoțirea copiilor;
– deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;
– deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie
– deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente:……………………….
………………………………………………………………………………..urmând următorul traseu:……………………………………………………………………………………………………
Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

DATA SEMNĂTURA

Declarația de la angajator:

ADEVERINȚĂ PERMANENTĂ
Subsemnatul (nume, prenume…………………………………………………………….,
în calitate de (funcția)……………………………………………………….. în cadrul (organizația) ………………………………………………………………………………………confirm faptul că deplasarea persoanei menționată mai jos, între domiciliu și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.
Datele persoanei care se deplasează:
Nume:……………………………………………………………………………………………………
Prenume:……………………………………………………………………………………………….
Data nașterii:………………………………………………………………………………………..
Adresa:………………………………………………………………………………………………….
Domeniul activității profesionale:…………………………………………………………….
Locul de desfășurare al activității profesionale:………………………………………..
Traseul deplasării: ………………………………………………………………………………..
Mijlocul de deplasare: …………………………………………………………………………..
Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.
DATA SEMNĂTURA

buy albuterol online

buy chantix

antabuse

Comment here