Telefon/Fax:
0253 222 004
Director Marketing:
0748 200 113

DATE SOCIETATE:  S.C. RADIO PANDURU S.R.L.
➤ Persoana juridica romana, constituita conform legii ca societate cu raspundere limitata, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/364/2015, CUI 35223650
➤Sediul social: Târgu Jiu, str. Calea București, nr.64, et.2, camera 5
➤ Structura actionariatului pana la nivel de persoana fizica si juridica, asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social:

  • S.C. Green ZOO COMPANY S.R.L.  – 25%
  • Nicolae Băloi  – 23%
  • Daniel Buleac – 20%

➤ Numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială

  • Daniel Buleac – Administrator
  • Daniela Stoleru – Director

➤ Titular al licentei  audiovizuale pentru serviciile de programe cu denumirea “Radio Infinit 87.8 FM”.
➤ Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de posta electronica si a site-ului de internet unde poate fi contactat rapid, direct si eficient:
✉ e-mail: marketing.raioinfinit@gmail.com
☎ Telefon/fax: 0253 222 004
Website: www.radioinfinit.ro

➤ Organismul de reglementare competent:
Consiliul National al Audiovizualului (C.N.A.)

Adresa: Bd. Libertatii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucuresti

Tel.: +40(0)21 305 53 50; Fax: +40 (0) 21 305 53 54/56; site web: www.cna.ro

Ne găsiți și pe: