LIFE

Start pentru o lucrare de peste 1 miliard de euro. Cluj-Napoca lucrează la PUZ pentru metrou

Cei mai mari constructori din Ro­mânia aşteaptă licitaţia pen­tru desemnarea compa­niei sau a companiilor care vor fi res­ponsabile de re­alizarea in­fra­structurii pentru metroul din Cluj-Napoca, un proiect estimat la aproxi­mativ 1,2 miliarde de euro (5,7 mi­liarde de lei), notează zf.ro.

În acest moment, proiectul metroului din Cluj-Napoca se află în faza elaborării Pla­nului Urbanistic Zonal şi a stabilirii indicatorilor tehnico-economici, elemente care vor fi transmise apoi spre aprobare gu­ver­nului prin hotărâre de guvern.

Finanţarea proiectului va fi asigurată din fonduri europene, locale, naţionale sau prin parteneriat public-privat, potrivit Primăriei Cluj-Napoca. Metroul din Cluj-Napoca este unul dintre proiectele incluse în Planul Na­ţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), un­de se precizează că acest mijloc de trans­port va deservi cei 400.000 de locuitori ai oraşului, aceasta fiind „varianta optimă la ni­vel naţional în afara Capitalei“. Până în 2026, ar trebui să fie finalizate 9 din cele 19 staţii. Prin PNRR, este prevăzută alocarea a 310 milioane de euro pentru realizarea metroului din Cluj-Napoca, adică aproximativ un sfert din suma totală necesară.

Cele 84 de luni, echivalentul a 7 ani, înseamnă că, dacă lucrările de construcţie vor demara în 2023, după desemnarea constructorilor, ele ar trebui să fie finalizate până cel târziu în 2029. Spre comparaţie, realizarea celor 10 staţii, care compun magistrala de metrou din cartierul Drumul Taberei din Bucureşti, a durat nouă ani.

Comment here