Plasare Produse

Furnizare de servicii sociale și medicale, prin Centrul Multifuncțional, în comuna Bustuchin

Primăria Bustuchin are în implementare proiectul ”Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional”.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1: 303 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară: Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunității, Operațiunea: Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC).

Obiectivul general al proiectului este promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin oferirea de servicii socio-medicale integrate, măsuri de ocupare și dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comuna Bustuchin, județul Gorj.

Scopul proiectului este dezvoltarea de servicii sociale, medicale, de formare profesională și de antreprenoriat în comuna Bustuchin, prin stimularea și sprijinirea Grupului Țintă selectat în proiect.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen mediu și lung la nivelul grupului țintă, prin oferirea de servicii sociale (consiliere si terapie psihosociala, terapie prin înot pentru copii, socio- terapie), servicii medicale (recuperare prin electroterapie, kinetoterapie, hidroterapie, educație pentru sănătate, evaluări ale stării de sănătate, vitaminizări), oferirea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice aflate în situație de dependență, oferirea de sprijin cu privire la formarea profesională a unui număr de 90 persoane și dezvoltarea de competențe antreprenoriale pentru un număr de 40 de inițiative antreprenoriale în rândul persoanelor fizice, care intenționează să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, din comuna Bustuchin.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează Grupul Țintă selectat din comuna Bustuchin și localitățile învecinate, Berlești și Licurici.

OS1 – Furnizarea de servicii sociale pentru un grup țintă de 260 persoane prin serviciile sociale de bază;

OS2 – Furnizarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru un grup țintă de 60 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență;

OS3 – Furnizarea de servicii medicale pentru un grup țintă de 130 de persoane;

OS4 – Sprijin pentru accesul pe piața muncii pentru un număr de 130 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială;

OS5 – Susținerea antreprenoriatului prin înființarea a 10 întreprinderi cu profil nonagricol;

OS 6 – Campanie cu privire la combaterea discriminării și activități de mediu.

Activitatea de baza a proiectului de servicii sociale integrate este Centrul Multifuncțional, proiect hard realizat prin GAL Amaradia, Gilort, Olteț. Centrul Multifuncțional de servicii sociale din comuna Bustuchin este un serviciu social, aflat în subordinea Compartimentului de Asistenta Sociala al primăriei comunei, compartiment acreditat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale al cărui scop este realizarea masurilor de asistență socială, la nivel local, prin asigurarea serviciilor sociale gratuite pentru un grup de 260 persoane din comuna Bustuchin și comunele învecinate Berlești și Licurici, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Proiectul a venit ca o necesitate a zonei, s-a constatat o problema acută și o necesitate problematică a vârstnicilor și a locurilor de muncă din comuna Bustuchin și comunele învecinate. Au fost propuse spre implementare servicii integrate sociale, medicale, de îngrijire la domiciliu, de ocupare și de antreprenoriat. Nevoile identificate la nivelul proiectului fiind cele care vizează grupuri țintă din rândul vârstnicilor și din rândul persoanelor adulte aflate în șomaj sau inactive și care se află în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriu. Soluția nevoilor respective a fost introducerea unei Activități de formare profesională a 90 persoane și angajarea unui număr de 17 persoane din rândul acestora.

Dat fiind faptul ca Primăria Bustuchin este autorizata sa desfasoare servicii sociale s-a agreat un partener care sa ofere servicii medicale, dat fiind gradul de saracie si de imbatranire al comunei. Solutia adoptata a fost cooptarea unui partener care sa fie autorizat pe servicii medicale : FUNDATIA CENTRUL MEDICAL DE REABILITARE CRAIOVA, un centru medical cu experienta in domeniu care poate sustine indeplinirea obiectivelor propuse in cadrul proiectului.

Grupul tinta total al proiectului este format din 260 de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comuna Bustuchin, judetul Gorj si comunele invecinate Berlesti si Licurici localitati care apartin Grupului de Actiune Locala Amaradia Gilort Oltet.

Grupul tinta al activitatilor de servicii sociale integrate se incadreaza in categoria populatie cu risc de saracie, respectiv persoane care nu au resursele financiare necesare unui trai decent, din lipsa de resurse financiare pentru costul transportului si costul investigatiilor medicale si de laborator , altele decat cele ce se regasesc in lista pachetului minimal de servicii medicale decontate prin cadrul sistemului de asigurari de sanatate.

Cele 260 de persoane selectate în grupul țintă (130 șomeri și persoane inactive, 60 vârstnici în situație de dependență și 70 de copii, proveniți din rândul familiilor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială) vor beneficia de servicii integrate după cum urmează:

– 260 persoane vor beneficia de serviciile de asistență socială (130 consiliere și terapie psihosocială- adulți și șomeri; 70 terapie prin înot- copii; 60 îngrijire la domiciliu- vârstnici; iar din cei 60, un număr de 30 vor beneficia de servicii de socio-terapie);

-160 persoane vor beneficia de serviciile medicale;

– 60 persoane varstnice in situatie de dependenta vor beneficia de serviciile de ingrijire la domiciliu;

– 30 de persoane din randul persoanelor care beneficiaza de ingrijire la domiciliu vor beneficia de activitatea de baza 4.3, anume servicii de socio – terapie.

– 130 persoane vor beneficia de servicii de formare (ingrijitor la domiciliu, electricieni constructii, instalatori apa- canal, lacatusi constructii metalice, ospatari, fochisti si antreprenori);

– 130 de persoane care beneficiaza de serviciile de baza ( altele decat persoanele somere si inactive) – 70 de copii si 60 de persoane varstnice vor participa la Campanii de informare si constientizare privind diseminarea si promovarea multiculturalismului.

Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani, începând cu 21 iulie 2020, și beneficiază de o finanțare totala de 4 241 226,05 RON, din care 46 609,75 RON contribuție Primăria Bustuchin, restul din fonduri europene și bugetul de stat.

Marian Sindrinaru, manager proiect

Comment here