Ultima Ora

22:02 Şcoala pe pandemie. Ghidul Ministerului Educației pentru învățământul primar

Elevii din ciclul primar vor merge la școală atât în scenariul verde, cât și în cel galben, însă în cel de-al doilea, dacă cursurile se supendă din cauza depistării unor elevi/profesori cu noul coronavirus, școala se poate muta pe o perioadă limitată de timp în online. Pentru a primi elevii, unitățile de învățământ trebuie să asigure condițiile de distanțare între elevi, pauzele pot fi decalate, elevii vor ocupa în mod constant aceleaşi locuri şi nu le vor schimba între ei pe toată perioada cursurilor, în pauze vor fi monitorizați de profesori, nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, se arată în ghidul pentru ciclul primar, publicat, marți, de Ministerul Educației.

Care sunt acţiunile premergătoare începerii anului şcolar?

Evaluarea infrastructurii:

 • identificarea spațiilor disponibile care pot fi folosite în procesul de învățământ;
 • identificarea unui spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte;
 • colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru a identifica, la nevoie, spații suplimentare, necesare desfăşurării procesului educativ.

Evaluarea necesarului de resurse umane:

 • stabilirea, în funcţie de numărul de elevi, a organizării spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea fizică;
 • stabilirea circuitelor funcţionale;
 • asigurarea materialelor de curățenie, igienă şi dezinfecție;
 • asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal;
 • organizarea spațiilor pentru pauzele elevilor; instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri.

În funcție de rezultatele evaluării infrastructurii și a personalului se aplică unul dintre cele trei scenarii: scenariul verde unde toți elevii sunt prezenți fizic la cursuri, scenariul galben, elevii din învățământul primar sunt prezenți fizic la cursuri sau scenariul roșu când școala se mută în online.

Scenariile pot fi diferite la nivelul unui județ/al municipiului București, o unitate de învățământ poate trece, pe durata anului școlar, dintr-un scenariu în altul, în cadrul unei unități de învățământ care are structuri, pot funcționa simultan mai multe scenarii. Inspectoratul Şcolar Județean propune spre aprobare CJCCI scenariul în cadrul căruia va funcţiona fiecare unitate de învăţământ, în concordanţă cu situația epidemiologică la data de 7 septembrie şi infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate de învăţământ. CJCCI va transmite decizia privind scenariul pentru care a optat să funcționeze fiecare unitate de învățământ, începând cu data de 14 septembrie. Criteriul epidemiologic în baza căruia școlile vor urma unul dintre cele trei scenarii este rata incidenței cumulate (numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori).

Scenariul verde

Scenariul verde presupune asigurarea distanţării (1m) dintre elevi, respectiv dintre elevi și profesori impune, în unele situații, împărțirea clasei pe grupe. Modalitatea de funcţionare a grupelor este la decizia fiecărei unități de învățământ. Scenariul 1 presupune, totodată, iniţierea unor măsuri de reorganizare administrativă, prin utilizarea eficientă a spaţiilor disponibile, inclusiv prin organizarea programului în schimburi, cu respectarea intervalelor necesare pentru igienizare. Orarul fiecărei clase va fi structurat astfel încât să permită desfăşurarea unor ore de curs în spaţiul exterior, prin rotație.

În acest scenariu școlile trebuie să:

 • identifice soluții alternative pentru lecțiile în care este dificil să se menţină recomandările de distanţare fizică (de ex. separatoare între elevi, care pot fi însă dezinfectate riguros);
 • să desfășoare anumite lecții în mediul exterior;
 • să proiecteze lecțiile, presul de predare-învăţare-evaluare în condițiile învățării în unități de timp diminuate, după caz;
 • alfabetizarea digitală a elevilor, astfel încât, în situaţia în care se impune trecerea la S3, să existe abilităţile necesare pentru utilizarea echipamentelor şia aplicaţiilor digitale;
 • elaborarea unui orar adaptat în funcţie de numărul de schimburi;
 • stabilirea unui orar decalat, astfel încât să fie posibilă păstrarea distanţării, inclusiv pe durata pauzelor.

Scenariul galben și când școala trece în online

În scenariul galben, elevii din învăţământul primar vor participa la cursuri în şcoală. Totuşi, în situaţii particulare, pentru anumite perioade de timp, se impune abordarea învăţământului blended learning/la distanţă/ hibrid pentru perioade scurte de timp, de 14 zile, şi pentru elevii din învăţământul primar:

 • la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire de COVID-19 într-o clasă din unitatea de învăţământ – se suspendă cursurile şcolare ale clasei respective, pentru o perioada de 14 zile. În situaţia în care, într-o sală de clasă, își desfăşoară cursurile şcolare 2 clase (dimineaţa, respectiv după-amiaza), se vor suspenda cursurile doar pentru clasa în care a fost confirmat cazul COVID-19.
 • la apariția a trei cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de învăţământ, pe o perioada de 14 zile de la data la care a debutat ultimul caz.
 • în cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSPJ despre eveniment. DSPJ va efectua ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia din unitatea de învăţământ împreună cu directorul unităţii de învățământ. În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasa (ex. învățător/profesor care a avut o singura oră) și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoala, se vor suspendă cursurile de la clasa respectivă. În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex învăţător/profesor care a avut o singura oră) și a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală (cadrele didactice din unul dintre schimburi – în şcolile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact. În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală (ex. profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice din unul dintre schimburi în şcolile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact şi, în funcţie de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact. În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi a venit în contact cu multe cadre didactice din şcoală (cadrele didactice din toate schimburile – în şcolile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile întregii unităţi de învăţământ. Redeschiderea cursurilor şcolare pentru clasa/unitatea de învăţământ unde au fost suspendate temporar cursurile se decide de către DSP judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu avizul prealabil al CICCI.

Este posibil să se recurgă la învățarea de tip blended learning/la distanţă/ hibrid, mai ales în situaţia în care apar cazuri de îmbolnăvire în şcoală şi, pentru un interval de 14 zile, se trece de la învăţarea în şcoală la învăţarea la distanţă.

Scenariul roșu

Scenariul roșu se aplică în comunităţile cu risc ridicat, iar cursurile se vor desfăşura online. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar va putea propune, în urma consultării asociatiei de părinți din unitatea de învăţământ, ca desfăşurarea activității didactice care presupune prezenţa fizică a elevilor în unitatea de învăţământ să se realizeze prin intermediul tehnologiei şi a internetului. Scenariul 3 are mai multe variante. Prima este că toți elevii trec în online, dacă toți elevii au tablete/laptopuri și acces la internet, profesorii pot filma secvențe de predare și le transmit elevilor. A doua variantă este organizarea pe grupe, o grupă cu cei care au acces la tehnologie și la internet și una cu elevii care nu au și adaptarea metodelor de predare situației.

Ce măsuri trebuie să ia unitățile de învățământ:

 • proiectarea lecţiilor, a procesului de predare-învăţare-evaluare în condiţiile învăţării online; asigurarea/utilizarea de resurse relevante; se va evita folosirea resurselor online care nu sunt relevante pentru dezvoltarea competenţelor elevilor şi care nu sunt coerente din punct de vedere al impactului asupra învăţării elevului;
 • selectarea/stabilirea, la nivelul unităţii de învăţământ, a platformei utilizate pentru învățarea online;
 • elaborarea unui orar al lecţiilor online, prin care să se asigure un echilibru între activitățile online și cele desfăşurate în sala de clasă;
 • micşorarea duratei lecţiilor desfăşurate online, comparativ cu cele faţă în faţă.

Ce schimbări trebuie făcute în unitățile de învățământ dacă elevii vor veni fizic la școală

 • Organizarea spațiilor pentru prevenirea contactului apropiat
 • Organizarea circuitelor în interiorul şcolii (curte, săli de clasă, coridoare etc.)
 • Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de cel puţin 1metru, ceea ce implică următoarele
 • Componenta grupurilor/claselor va fi neschimbată și elevul nu va putea schimba clasa/grupul. Contactul reciproc între grupuri va fi limitat.
 • Elevii vor ocupa în mod constant aceleaşi locuri şi nu le vor schimba între ei pe toată perioada cursurilor.
 • Acolo unde se învață în schimburi, este nevoie de o pauză de 1-2 ore între pentru cărățenie, dezinfecție și aerisire.
 • Vor fi limitate deplasările în clasă.
 • Nu este permis schimbul de obiecte personale.
 • Aerisirea claselor se va face înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de 30 minute, apoi în timpul recreațiilor, minimum 10 minute şi la finalul zilei.
 • Acolo unde este posibil, se va asigura eşalonarea pauzelor;
 • Unul sau mai multi membri ai personalului unităţii de învăţământ vor sta la intrarea în şcoală pentru a gestiona sosirea şi fluxurile de persoane. Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare, folosind panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanţare, bariere etc.
 • Se recomandă intrarea eşalonată, la intervale orare stabilite în funcţie de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc.). Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de elevi
 • După dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă. Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alți însoțitori etc.) va fi interzis.
 • Elevii din ciclul primar trebuie supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanţării fizice.
 • Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe de contact nu pot fi dezinfectate.
 • .Vor fi eliminate jocurile şi alte activități care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distanței între elevi.
 • Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau apa şi nu vor schimba între ei obiectele de folosinţă personală.
 • Se pot desfăşura doar anumite jocuri sportive, exclusiv în aer liber. Jocurile cu mingea, sporturile de contact şi sporturile colectiv vor fi evitate. Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată.
 • Orele de sport efectuate în interior trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort mediu/intens cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situaţie în care purtarea măştii nu este indicată;
 • La finalul orelor de educatie fizică, toți elevii trebuie să se spele pe mâini cu apă și săpun timp de minimum 20 secunde.

buy albuterol online

buy chantix

antabuse

Comment here