Ultima Ora

18:15 HG privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului, adoptată

Hotărârea de guvern privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului a fost adoptată miercuri. Conform actului normativ, Ministerul Sportului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea guvernului, având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor guvernului în domeniul sportului.

Ministerul Sportului va avea în subordine direcţiile judeţene de sport, respectiv Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti, 48 de cluburi sportive la nivelul întregii ţări, 10 complexe sportive naţionale, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, Muzeul Sportului, precum şi Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport. Activitatea ministerului a fost reorganizată, modificările regăsindu-se în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 a HG. În acest proces a fost avută în vedere necesitatea atingerii obiectivelor prevăzute în Programul de Guvernare 2021-2024:

-Elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale pentru sport;

-Redefinirea cadrului legislativ în domeniul sportului;

-Reformarea sistemului de specializare a antrenorilor;

-Dezvoltarea şi promovarea sportului de masă;

-Definirea unor noi programe de finanţare în domeniul sportului;

-Promovarea activităţilor fizice şi a sportului pentru sănătate;

-Reorganizarea sistemului sportiv pentru sportul paralimpic;

-Dezvoltarea, promovarea şi susţinerea sportului de performanţă:

-Promovarea de programe la nivel naţional pentru creşterea bazei de selecţie pentru sportul de performanţă şi a numărului sportivilor legitimaţi;

-Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sportive;

-Investiţii susţinute în infrastructura sportivă pe tot teritoriul ţării;

-Reforma finanţării sportului;

-Digitalizarea domeniului sport.

Astfel, la nivelul Ministerului Sportului au fost înfiinţate 4 noi direcţii, prin reorganizarea celor anterioare, după cum urmează:

  • Direcţia Generală pentru Sport va avea în componenţă Serviciul Sportul de Performanţă, Biroul Sportul Paralimpic, Serviciul Sportul de Masă şi Compartimentul Baze Sportive;
  • Direcţia Tehnologia Informaţiei, având în componenţă Compartimentul Sistem Digital şi Compartimentul Registru Sportiv;
  • Direcţia Generală Economică, Achiziţii, Investiţii, Patrimoniu şi Proiecte Fonduri Nerambursabile;
  • Direcţia Generală Juridică, Resurse Umane şi Afaceri Europene.

Ministrul Sportului va fi ajutat în activitatea de conducere a ministerului de doi secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general şi doi secretari generali adjuncţi.

Comment here