Ultima Ora

15:40 CE Valea Jiului, acord cu australienii de la Green Gravity. Testează stocarea energiei în mină

Complexul Energetic Valea Jiului SA (CEVJ) şi Green Gravity au încheiat, joi, un acord-cadru de cooperare pentru a explora posibilitatea aplicării tehnologiei inovative de stocare a energiei Green Gravity în şaptesprezece (17) puţuri de mină în cele patru (4) operaţiuni miniere din Valea Jiului din Romania, informează Ministerul Energiei.

”Ministerul Energiei, unic acţionar al Complexul Energetic Valea Jiului SA, a aprobat în Adunarea Generală a Acţionarilor semnarea unui Acord-Cadru de Cooperare între CEVJ şi un investitor australian, document ce vizează prospectarea stocării energiei în şaptesprezece puţuri de mină. Complexul Energetic Valea Jiului SA (CEVJ) şi Green Gravity au încheiat astăzi un Acord-Cadru de Cooperare pentru a explora posibilitatea aplicării tehnologiei inovative de stocare a energiei Green Gravity în şaptesprezece (17) puţuri de mină în cele patru (4) operaţiuni miniere din Valea Jiului din Romania”, informează Ministerul Energiei.

Acordul conturează domeniul şi obiectivele unui studiu comun pentru a evalua aspectele tehnice, economice şi de mediu ale conversiei minelor de cărbune existente ale CEVJ în facilităţi de stocare a energiei, folosind tehnologia şi expertiza proprietară a Green Gravity. Studiul va evalua de asemenea beneficiile şi provocările potenţiale ale integrării sistemului de stocare a energiei cu reţeaua electrică existentă şi cu sursele de energie regenerabilă.

”Acordul reprezintă un parteneriat strategic între CEVJ şi Green Gravity, deoarece ambele părţi împărtăşesc o viziune comună de avansare a tranziţiei energetice şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, creând în acelaşi timp noi oportunităţi pentru dezvoltare economică şi bunăstare socială. Acordul se aliniază de asemenea cu Pactul Verde al Uniunii Europene, care are ca obiectiv să facă Europa primul continent climatic neutru până în 2050”, precizează Ministerul Energiei.

România trece printr-o tranziţie energetică majoră, având ca scop creşterea ponderii energiei regenerabile în mixul său energetic şi reducerea dependenţei de combustibilii fosili. România şi-a stabilit obiective ambiţioase pentru energia regenerabilă pentru 2030.

„Salut această iniţiativă, care demonstrează potenţialul cooperării dintre România şi Australia în domeniul energiei curate şi al acţiunii climatice. Sprijin eforturile CEVJ şi Green Gravity de a explora fezabilitatea stocării energiei gravitaţionale din vechile puţuri de mină, care ar putea oferi o soluţie viabilă pentru îmbunătăţirea flexibilităţii şi rezilienţei sistemului nostru energetic, asigurând un viitor pentru Valea Jiului şi reducând treptat în acelaşi timp dependenţa noastră de combustibilii fosili. Iată că facem rapid primii paşi în reinventarea noii companii Complexul Energetic Valea Jiului, o şansă de dezvoltare şi noi locuri de muncă pentru întreaga regiune”, spune Sebastian Burduja, ministrul Energiei din Romania.

Green Gravity dezvoltă şi operează sisteme de ultimă generaţie pentru stocarea energiei gravitaţionale.

Comment here