Ultima Ora

11:14 e-nergia.ro: Planul de restructurare a CE Oltenia, ÎN AER

Complexul Energetic Oltenia trebuie să trimită Comisiei Europene o prenotificare cu planul de restructurare a companiei în data de 25 mai și să trimită efectiv planul până la data de 25 august. Compania a lansat o licitație în aprilie prin care caută consultanți să elaboreze acel plan, termenul-limită de depunere a ofertelor expiră în data de 6 mai, dar indiciile de până acum arată că sunt puține șanse să vină cineva și chiar să facă acel plan în termen, iar acesta să fie și agreat de Comisia Europeană. Un consultant dezvăluie, pentru e-nergia.ro, modul deficitar în care CEO a tratat această problemă.

e-nergia.ro a intrat în posesia clarificărilor trimise de un ofertant conducerii CEO în care arată că, dat fiind termenul scurt și modul în care compania a realizat caietele de sarcini, întocmirea unui plan de restructurare profesionist făcut, care să fie aprobat de Comisie, este imposibilă. Ofertantul arată că documentația CEO este întocmită deficitar, dovadă fiind numărul enorm de cereri de clarificare (63), că societatea nu acceptă solicitările consultanților, motive pentru care acest plan nu se poate realiza în timp și de o manieră care să treacă testul Comisiei Europene.

CEO a primit un împrumut de la stat, de 251 de milioane de euro, pentru a plăti certificatele de emisii, iar, cum compania nu poate rambursa acești bani, acest ajutor de stat va deveni unul pentru restructurare, care va trebui avizat de Comisie. Ideile planului sunt cunoscute: închiderea unor cariere, conversia unor grupuri de pe cărbune pe gaz și realizarea unor parcuri fotovoltaice, iar planul de implementare ar fi intervalul 2020-2026.

Pasaje din adresa trimisă de către un potențial ofertant conducerii CEO:

“Având în vedere expertiza noastră în domeniul restructurării și cunoscând din documente publice situația Complexului Energetic Oltenia, considerăm că un Plan de Restructurare întocmit în acord cu principiile europene (vezi Orientări CE nr.2014/C249/01) și cu șanse reale de aprobare de către Comisia Europeană ar putea fi întocmit într-un interval de 90-120 de zile de la data la care studiile de fezabilitate privind noile capacități de producție sunt finalizate, acceptate și asumate de către Societate ca soluție tehnică dorită, inclusiv identificarea de principiu a liniilor de finanțare pentru acestea, fără a lua în calcul perioada necesară analizei de către Guvenul României, Comisia Europeană precum și negocierile inerente.

Prin raportare la elementele conținute în Caietele de Sarcini, poate fi ușor observat că Societatea nu conștientizează complexitatea unui astfel de Plan de Restructurare iar elaborarea acestuia în condițiile solicitate nu are șanse reale de aprobare de către Comisia Europeană și de implementare, fiind în detrimentul procesului de decarbonare și al dezvoltării optime a sectorului energetic românesc”.

————

“În cadrul caietelor de sarcini ce fac obiectul achiziției publice având ca obiect “Studiu privind elaborarea Planului de Restructurare și Decarbonare 2020-2025 al CE Oltenia”, sunt incluse atât pregătirea documentațiilor tehnico-economice (studii de fezabilitate) pentru construcția a 3 blocuri pe gaz natural, 4 parcuri fotovoltaice, retehnologizarea a două microhidrocentrale, precum și efectuarea unui studiu privind capacitatea CEO de a derula prezentele investiții pe baza unui Plan de Restructurare (inclusiv elaborarea Planului de Restructurare) și a unui studiu de impact al acestora asupra forței de muncă.

Toate aceste obiective au ca termen de finalizare 75 de zile prevăzut în caietele de sarcini, iar dacă luăm în calcul faptul că Planul de Restructurare se bazează pe rezultatele analizelor provenind din studiile de fezabilitate, precum și pe informațiile provenind de la Societate privind strategia viitoare aferentă capacităților existente (care nu a fost atinsă în cadrul caietelor de sarcini) pe care nu le putem anticipa, rezultă că timpul rămas la dispoziție pentru întocmirea propriu-zisă a Planului de Restructurare în termenul solicitat este de cel mult 15-30 de zile de la data finalizării studiilor de fezabilitate, în situația în care rezultatele studiilor de fezabilitate sunt finalizate în timp util, fără complicații majore.

Mai mult, prin răspunsul la clarificări nr. (…) CEO menționează ca termen de depunere a Planului de Restructurare data de 25 mai 2020 (mai puțin de 20 de zile de la termenul de depunere a ofertelor pentru Procedura de atribuire, fără a lua în calcul timpul necesar întocmirii studiilor de fezabilitate). În mod evident, acest termen nu poate fi atins.

————

“De altfel, în ceea ce privește modalitatea în care procesul de achiziție publică a fost inițiat, cel mai bun indicator este numărul foarte mare de solicitări de clarificare adresat, respectiv 63. Dintre acestea, un număr semnificativ au solicitat prelungirea termenului de depunere a ofertelor tehnice precum și cel de livrare, acestea nefiind acceptate. De altfel, majoritatea cererilor au fost respinse.

Respingând aproape în integralitate solicitările tuturor participanților la procesul de achiziție, participanți cu experiență în derularea unor astfel de proiecte, autoritatea contractantă dă dovadă nu numai de o rigiditate în a realiza complexitatea proiectului ci și de absența unui nivel minim de colaborare cu cei care ar trebui să ajute la implementarea acestui demers”.

buy albuterol online

buy chantix

antabuse

Comment here