Ultima Ora

10:23 ITM Gorj anunță controale la firmele de construcții

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat, în perioada 04-08 martie 2024, un număr de 37 controale, care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității și sănătății în muncă. Au fost aplicate 22 sancțiuni contravenționale, în valoare de 111.500 lei. Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, inspectorii de muncă au dispus 68 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate.

În perioada 12.02.2024 – 09.12.2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj va desfășura Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor- cod CAEN 41, 42, 43. Obiectivele campaniei sunt:

  • creşterea gradului de implicare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime, al surpării malurilor la lucrările de excavații, asigurarea de echipamente colective și individuale de protecție;
  • respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor;
  • implementarea măsurilor de siguranță la utilizarea instalațiilor de ridicat;
  • intensificarea acțiunilor de control la șantierele temporare sau mobile din zona de competență teritorială, la care se execută lucrări de excavații si construcția de structuri rutiere.

George Octavian Romanescu, Inspector-Șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj: „O persoană fizică, salariată a unui angajator din orașul Țicleni, a fost sancționată cu suma de 20.000 lei, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru refuzul de a primii și completa documentele puse la dispoziție de către inspectorii de muncă, necesare inițierii controlului. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj reamintește atât angajatorilor, cât și salariaților faptul că, potrivit prevederilor Legii numărul 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată și actualizată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul ori să efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice acţiune sau inacţiune a conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locaţiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fişa de identificare sau de a da informaţii despre evenimentul cercetat”.

Comment here