Minerit și Energie

CE Oltenia face angajări. Dosarele se depun până pe 20 decembrie

Complexul Energetic Oltenia angajează personal calificat pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitate de prelungire. Se caută sudori, electricieni, lăcătuși mecanici.

Selecția se va face la sediul subunităților pentru care candidații vor aplica, pe baza verificării aptitudinilor profesionale, la o dată care va fi comunicată pe pagina de internet a societății.

Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 20.12.2021, ora 15:00, la registratura societății din Târgu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr. 5, și vor conține următoarele documente: cerere de participare; copie după actul de identitate; copie după diplomele de studii sau ale altor acte care atestă calificarea; certificatul de cazier judiciar; curriculum vitae. Relații suplimentare se pot obține de la Directia Resurse Umane- Serviciul Organizare, telefon 0372 819 756.

Comment here