Ultima Ora

09:20 Conducta de transport gaze naturale Tetila- Vâlcea, proiect de importanță națională. Va trece prin 9 localități din Gorj

În data de 28 decembrie, la propunerea Ministerului Energiei, a fost adoptată hotărârea privind declararea proiectului de investiții “Conducta de transport gaze naturale Tetila-Horezu-Râmnicu Vâlcea (alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibra optică)” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

Această inițiativă va duce la atragerea de noi investitori, crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea economico-socială a zonei. Astfel se va putea asigura alimentarea cu gaze atât a instituțiilor publice (spitale, școli etc.) cât și a locuințelor private.

Amplasamentul obiectivului propus se află pe teritoriul administrativ al județelor Gorj și Vâlcea. În Gorj, conducta va trece pe raza următoarelor unități administrativ-teritoriale: Novaci, Bumbești-Jiu, Mușetești, Alimpești, Baia de Fier, Bengești-Ciocadia, Bumbești-Pițic, Crasna, Polovragi.

”Realizarea proiectului aduce următoarele beneficii:

– posibilitatea alimentării cu gaze naturale a zonei traversată de conductă;
– diversificarea surselor de energie pentru județele Gorj și Vâlcea;
– reducerea emisiilor și susținerea producerii de energie din surse regenerabile, prin trecerea de la sistemul de încălzire cu combustibili solizi (lemne, păcură, etc) la sistemul de încălzire pe bază de gaze naturale;
– premisele reducerii defrișărilor în zonele ariilor naturale protejate, și nu numai.
– creșterea potențialul turistic şi de agrement al zonei;
– creșterea investițiilor private în domeniul turismului realizate în noi capacităţi de cazare şi în modernizarea celor existente, generând creșterea capacității de cazare și a numărului de turişti;
– creșterea investițiilor în industrie” a comunicat Ministerul Energiei.

https://energie.gov.ro/doua-proiecte-de-investitii-in-conducte-de-transport-declarate-de-importanta-nationala-in-domeniul-gazelor-naturale/?fbclid=IwAR340YxwfJWtqjRmIDQGjRv9x0lFOwcXcgZGUlVv-L25r9G6Ssu28P0bN1w

Comment here