Ultima Ora

08:50 Motivele pentru care Tribunalul București a suspendat activitatea Carierei Roșia

Sabotorii.ro face publică motivarea Tribunalului București care, pe 17 iunie, a suspendat activitatea celei mai mari cariere miniere din cadrul Complexului Energetic Oltenia, Roșia.

Motivele invocate sunt faptul că este ”incertă suprafaţa de pădure vizată de defrişare precum şi cantitatea de apă subterană asecată” și că este îndeplinită ”condiția prevenirii unei pagube iminente, dat fiind impactul de mediu pe care această lucrare îl poate produce asupra speciilor şi habitatelor protejate”.

“Verificând actele menţionate, Tribunalul constată că unul din argumentele principale invocate este cel al neconcordanţelor existente în ceea ce priveşte suprafeţele avute în vedere, din documentaţia depusă la dosar rezultând într-adevăr discrepanţe între PATJ (n.r. – planul de amenajare a teritoriului județean), memoriul de prezentare şi RIM, diferenţe considerabile ce nu par a putea fi puse pe seama unor simple erori materiale, fiind de asemenea incertă şi suprafaţa de pădure vizată de defrişare precum şi cantitatea de apă subterană asecată. Prin urmare, față de aspectele retinute, tribunalul constată că reclamanta a reusit să creeze cel puţin aparenţa că actele în cauză au fost emise cu nerespectarea prevederilor legale, astfel că tribunalul apreciază că, în speță, această situație poate fi încadrata în noțiunea de caz bine justificat avută în vedere de prevederile art. 14 alin. 1 din legea nr. 554/2004, pentru a se putea dispune suspendarea executării acesteia, până când instanța investită cu soluționarea acțiunii în anularea acestei decizii va stabili, pe baza probelor administrate, dacă procedura de comunicare a fost în mod legal îndeplinită sau nu. Tribunalul constată în acest sens că și condiția prevenirii unei pagube iminente este îndeplinita în cauză, dat fiind impactul de mediu pe care această lucrare îl poate produce asupra speciilor şi habitatelor protejate. Prin urmare, față de considerentele expuse, constatând că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 14 alin. 1 din legea nr. 554/2004, tribunalul va admite cererea și va dispune suspendarea executării deciziei de încadrare nr. 11742/09.01.2020 şi a acordului de mediu nr. 8/2020, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anulare”, este motivarea instanței de judecată.

Comment here