Ultima Ora

07:14 Decizia privind aderarea parțială a României la Schengen, publicată în Jurnalul Oficial al UE

Decizia Consiliului Uniunii Europene, din 30 decembrie 2023, privind aderarea parțială a României și Bulgariei la Spațiul Schengen a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE.

Potrivit documentului, începând cu 31 martie 2024, controalele asupra persoanelor, la frontierele aeriene și maritime interne cu și dintre Bulgaria și România, se elimină și dispozițiile acquis-ului Schengen se aplică Bulgariei și României, între ele și în raporturile acestora cu celelalte țări membre ale spațiului de liberă circulație. Documentul are trei articole și prevede, de asemenea, că CE „depune eforturi pentru a lua o decizie de eliminare a controalelor asupra persoanelor la frontierele terestre interne. Decizia respectivă se adoptă de către Consiliu hotărând în unanimitate, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare a Republicii Bulgaria și a României din 2005”.

Nu este prevăzută însă nicio dată până la care ar trebui luată decizia privind eliminarea controalelor și la frontierele terestre.

Articolul 2 din document prevede că „vizele naționale de scurtă ședere eliberate de Bulgaria și România înainte de 31 martie 2024 rămân valabile în cursul perioadei de valabilitate a acestora, în scopul tranzitului pe teritoriul altor state membre sau al șederii preconizate pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, în măsura în care acestea au recunoscut astfel de vize de scurtă ședere în scopurile respective, în conformitate cu Decizia nr. 565/2014/UE. Se aplică condițiile stabilite în respectiva decizie.”

Comment here